تحلیل تکنیکال و سیگنال روزانه کارگزاری ایکس ام ۱۷/۰۸/۲۰۱۷ – تماس صبح

تحلیل تکنیکال روزانه توسط مدیر ارشد استراتژی فنی – آورامیس دسپوتیس تحلیل تکنیکال و سیگنال روزانه کارگزاری ایکس ام ۱۷/۰۸/۲۰۱۷ – تماس صبح         EUR / USD[download id=”2896″] GBP / USD [download id=”2899″]  GBP / JPY   [download id=”2902″] EUR / JPY     [download id=”2904″]  USD / JPY  [download id=”2907″] AUD / USD […]