فلزات گرانبها

مزایای معامله طلا و فلزات گرانبها با XM  فلزات گرانبها فلزات گرانبها – اسپردها / شرایط معاملات نقدی فلزات   حسابهای استاندارد    جفت ارزی نوسانات قیمت حداقل اسپرد کمترین حد ممکن*** اسپرد متوسط*** ارزش سوآپ خرید (یک دهم پیپ)** ارزش سوآپ فروش (یک دهم پیپ)** ارزش ۱ لات میزان حد و توقف*** SILVER ۰٫۰۰۱ […]