تحلیل تکنیکال و سیگنال روزانه کارگزاری ایکس ام ۲۱/۰۸/۲۰۱۷ – تماس صبح

تحلیل تکنیکال روزانه توسط مدیر ارشد استراتژی فنی – آورامیس دسپوتیس تحلیل تکنیکال و سیگنال روزانه کارگزاری ایکس ام ۲۱/۰۸/۲۰۱۷ – تماس صبح         EUR / USD [download id=”2949″] GBP / USD [download id=”2960″]  GBP / JPY [download id=”2952″] EUR / JPY [download id=”2962″]  USD / JPY [download id=”2954″] AUD / USD […]